FORBEREDELSER
For at ferdigplen skal bli vellykket, anbefaler vi at de 20 øverste cm. av jordlaget bearbeides. Jordfreser eller annet egnet hageredskap kan benyttes. Er jordlaget hardt eller har mye leire: løs opp med en blanding av sand eller torv. Til slutt tromles området. Stikkord: løst men allikevel pakket!

Planering
En plen bør være rett og i plan. Groper og søkk jevnes ut slik at plenmatta oppnår god kontakt med underlaget. Dette sammen med grunnarbeidet er grunnlaget for plenens fremtidige vekst og trivsel.

Gjødsling
Tilsett næringsstoffer. Bruk kalk og fullgjødsel. Pr. 100 m2 areal er 15 kg kalk og 4 kg fullgjødsel en god dosering. Grunngjødsling og kalking kan gjøres på to måter:
1) Kalk og gjødsel fordeles jevnt og arbeides inn i jorden med rake. Gresset legges.
2) Gresset legges. Tilfør gjødsel og kalk etter legging.

 

ferdigplen

LEGGING
Plen er friskvare og kuttes tidligst en dag før levering. Rull ut mattene. Begynn utrullingen fra arealets lengste rette kant. Pass på skjøtene. Skjøtene skal være så tett som mulig slik at mattene utgjør et helhetlig grønt dekke. Endestykker og kanter skjæres til med en spade eller kniv.

Vanning
En nylagt plen trenger mye vann de første ukene etter legging. Vann 15-20 mm hver dag etter legging. Øk gradvis vanningsintervallene. Med en vanlig hageslange tilsvarer 20 mm ca. 3 timers vanning. Vann om kvelden, da er fordampningen minst. Ikke vann arealet før legging. Dette gjør det bare sølete. Arbeidet blir tyngre og det kan lages uheldige spor.

 

Plantebørsen Brødr. BERGEM AS © 2009-18 - Innholdsoversikt

Siteman CMS