Plassering
Husk Rhododendron kan bli store med tiden. Sjekk størrelsen først (hvor stor den vil bli), og bruk lavere sorter rett foran huset - utnytt de store til bakgrunnsbeplanting med lavere planter foran. Gi de store rom til å vokse. Spør fagfolk! Sjekk også hvor mye skygge de tåler, det er en myte at alle Rhododendron trives så godt i skygge. En skråning der de er beskyttet for vind er også gunstig, plant aldri Rhododendron på vindutsatte steder som f.eks hushjørner.

Planting
Bearbeid jorden med kompost og torv så du har en luftig og lett masse. Lag opphøyde bed der du har leirjord, bygg om med torvblokker e.l. og fyll på med egnet jord. PH-verdien skal være mellom 5-6. Det finnes egen Rhododendronjord å få kjøpt, bruk gjerne det. Sjekk at torven du kjøper ikke er tilsatt kalk! Pass på at plantestedet ikke er rett ved mur e.l, da jorden kan være kalkholdig her. Sørg for at rotballen ikke blir plantet for dypt!

Jordekke
Bruk bark, barnåler og liknende materiale til jordekke. Dekket skal være minst 7 cm for å virke effektivt mot ugress. Det holder på fukten, holder ugress unna og ikke minst, jorden holdes kjølig.

 

Plantebørsen Brødr. BERGEM AS © 2009-18 - Innholdsoversikt

Siteman CMS